Kontakt

Boni-Activ Spółka z o.o.
„Zielona Farma”
Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany
NIP: 9442262084

tel. (12) 256-10-58
e-mail: kontakt@zielona-farma.com.pl