Regulamin

 REGULAMIN DOMKU LETNISKOWEGO W „ZIELONEJ FARMIE”

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

 1. Domek wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 dnia następnego.
 3. Potwierdzenie rezerwacji domku następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 50%. Zadatek nie jest zwracany, jeżeli anulowano rezerwację na mniej niż trzy dni przed planowaną datą przyjazdu.
 4. Gość winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, wypełnić kartę meldunkową. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 5. Zameldowanie i wymeldowanie odbywa się w godz. 7:00-22.00.
 6. Domki przeznaczone są dla max. 5 osób, w przypadku obecności dzieci możliwe jest dołożenia łóżeczka turystycznego. Za osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 7. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku należy zgłaszać natychmiast obsłudze. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie domku zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty w oparciu o protokół zniszczeń. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 8. Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 9. W dniu wyjazdu obsługa domku sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Goście w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.
 10. Jeśli życzą sobie Państwo fakturę za pobyt konieczne jest poinformowanie o tym przy dokonywaniu rezerwacji oraz podanie nazwy i numeru NIP firmy. W przeciwnym wypadku z uwagi na obowiązujące przepisy prawa wystawienie faktury po wymeldowaniu nie będzie możliwe. Rachunki i faktury za pobyt wydawane są na życzenie klienta i wysyłane na wskazany adres do 7 dni od daty wymeldowania.
 11. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. W innym przypadku zarządca ma prawo: odmówić zakwaterowania oraz wymówić domek w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 12. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy (2 sztuki). W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia  Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł.
 13. Obiekt jest pro animals, po wcześniejszym zgłoszeniu. Dla zwierzęcia powinno być zabrane legowisko. Zabrania się przebywania zwierząt na tapicerowanych meblach. Na zewnątrz sprzątamy za zwierzęciem. Za pobyt pobierana jest dodatkowa opłata (wg. cennika na stronie internetowej).
 14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność również materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia dokonane przez zwierzęta. Zabrania się pozostawiania ich bez opieki (ze względu na bliską obecność innych zwierząt, w tym koni).
 15. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu domku mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres.
 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 17. Kategorycznie zabrania się pozostawiania przedmiotów i odzieży na piecykach elektrycznych.
 18. W momencie korzystania z grilla należy, ze względu na ochronę przeciwpożarową, oddalić się od domku na co najmniej 1.5 metra.
 19. Przy każdorazowym opuszczeniu domku  prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia  rzeczy będących wyposażeniem domku (np. ręczniki, koce, urządzenia, itd). Prosimy o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 20. W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych używek.
 21. Obsługa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do domku w celu ich napraw podczas nieobecności gości w domku.
 22. Zabrania się poruszania po terenach Stajni Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej po jej zamknięciu, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i in. W okresie letnim Stajnia funkcjonuje w godzinach 7.00-21.30 a zimowym w godz. 7.00-18.00. Wchodząc na teren Stajni należy zachować szczególną ostrożność oraz dostosować się do regulaminu obiektu. Kategorycznie zabrania się dokarmiania zwierząt oraz ich dotykania bez zgody pracownika Stajni.

 

REZERWACJE BEZ RYZYKA – zwrot 100% kosztów. W przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących zakazu wynajmu krótkoterminowego – Goście mogą przenieść wpłacony zadatek z terminu objętego zakazem wynajmu na inny dogodny termin, otrzymać Voucher na pełną kwotę zadatku lub zwrot pełnej wpłaconej kwoty na wskazane konto.